Diploma A

Isa heeft haar A-diploma gehaald vandaag. Wat was het spannend!

Isa met haar zwemdiploma A

  1. oooooooooooooooo wat KNAP! SUPER! en wat een leuke FOTO
    van Tessa

  Textile Hulp